Sto druhů lahviček

Produktů poppers je značné množství. Existuje sto druhů různých lahviček. Největšími výrobci jsou Německo, Anglie, Amerika nebo třeba také Japonsko. […]

Read more →