Výměna oken

Výběr firmy

Ještě před výběrem stavební firmy je třeba zhodnotit, co všechno bude výměna obnášet. Na místě je zhodnotit, zda budete pouze měnit stará okna za nová, nebo přikročíte naopak k jejich rozšíření, zmenšení nebo dokonce změně tvaru.
holiday house

V každém případě je třeba počítat s tím, že samotná práce se neobejde bez většího či menšího bourání, takže v nabídce vámi vybrané firmy by měl být i minimálně hrubý úklid, samozřejmě začištění zdí kolem oken a odvoz suti. Na zvážení je i likvidace starých oken, pokud pro ně nemáte jiné využití.

Výhodou také je, pokud součástí prezentace dané firmy je i ukázka jejich práce, včetně atypických realizací.

Měření a plánování

Před samotnou výměnou vás navštíví specialista dané firmy, se kterým proberete do detailu všechny vaše požadavky. Samozřejmě také provede vlastní měření a navrhne vám, který typ oken bude nejlepší pro každou místnost vzhledem k jejímu využití. Například pro nevytápěnou chodbu či prádelnu se totiž hodí jiný typ oken než pro obývák, kde se zdržuje celá rodina největší část dne. Také se dozvíte, kdy se výměna uskuteční, jak dlouhou dobu firmě zabere a jak dlouho bude celá akce trvat.

Příprava domova

Jak už jsme uvedli, výměna se neobejde bez stavebních prací a s nimi spojeným nepořádkem. Vhodná příprava nejen umožní hladkou práci stavební firmě, ale významně vám ulehčí následný úklid.
řemeslníci na lešení

Počítejte s tím, že všechny plochy dotčených místností budou pokryty jemným, přelétavým práškem. Nejlépe se osvědčilo sestěhování nábytku do větších celků a jeho následné překrytí igelitovou fólií, zajištěnou proti pohybu lepicí páskou. I tak je ale třeba se připravit minimálně na otření všech ploch.

Pokud je výměna plánována na více dní, je třeba připravit si zvlášť všechno, co budete během této doby potřebovat, a stát se jakýmsi kočovníkem ve vlastním bytě. Také úklid je vhodné odložit na dobu, až bude vše kompletně hotovo.