Quinoa je velmi zdravá a chutná obilovina


Obiloviny pÅ™edstavují základ stravy pro vÄ›tÅ¡inu obyvatel celého svÄ›ta. My ve stÅ™ední EvropÄ› známe velmi dobÅ™e pÅ¡enici, žito, jeÄmen, oves, kukuÅ™ici a rýži, ménÄ› rozšířená mezi lidmi je pohanka a proso a mnozí z nás vůbec netuší, že existuje také obilovina, považovaná nÄ›kterými národy dokonce za královskou potravinu.

sklizeň quinoy

Co je to quinoa

Je to zemÄ›dÄ›lská plodina původem ze subtropických oblastí jižní Ameriky. Tamní obyvatelé ji pÄ›stují tisíce let, pÅ™edstavuje pro nÄ› základ obživy, podobnÄ› jako kukuÅ™iÄné klasy. Na tÄ›chto dvou obilovinách byly závislé miliony domorodců, žijících v Ekvádoru, v Bolívii, v ArgentinÄ› a Kolumbii, zejména tam, kde se do závratných výšek zvedají strmé Å¡títy pohoří Andy.

Tato jednoletá obilovina má úžasnou vlastnost – dokáže se pÅ™izpůsobit i chladnÄ›jšímu klimatu a lze ji pÄ›stovat i ve vyšších nadmoÅ™ských výškách. Zvládne z půdy snadno absorbovat veÅ¡keré potÅ™ebné živiny a obsahuje vÅ¡echny esenciální aminokyseliny, Äímž může nahradit i masitou stravu, a je tudíž vhodným potravinovým zdrojem i pro vegany a vegetariány.

quinoa se zeleninou

Quinoa se pÄ›stuje na zeminÄ›, nevyÄerpané chemickými hnojivy, jako je napÅ™. NPK, tímto neÅ¡etrným způsobem se totiž z rostlin ztrácí nÄ›které minerály, hlavnÄ› hoÅ™Äík. Quinoa naopak obsahuje hoÅ™Äíku pomÄ›rnÄ› hodnÄ›, stejnÄ› tak vápníku, fosforu, železa, zinku, mÄ›di, selenu a dalších potÅ™ebných prvků.

Dalším plus je vyváženost vÅ¡ech základních složek – tuků, proteinů, sacharidů a samozÅ™ejmÄ› i vlákniny, zpracovává se výhradnÄ› jako celozrnná obilovina a tím je pro nás mnohem cennÄ›jší, než klasická bílá vymletá mouka. Zároveň je velmi dobÅ™e stravitelná, na rozdíl od pÅ¡enice a žita, nemusí se dlouho namáÄet a zdlouhavÄ› tepelnÄ› upravovat. VýbornÄ› zasytí a má neutrální chuÅ¥, takže je v zásadÄ› jedno, zda si z ní pÅ™ipravíte kaÅ¡i, nebo s ní zahustíte polévku Äi omáÄku, anebo ji budete mít na talíři jako přílohu k jinému bezmasému (případnÄ› masitému) pokrmu.