Nejčastější chyby v obchodních dopisech

Existuje několik nejčastějších chyb, které se v obchodních dopisech objevují a bohužel se vzhledem k jejich šíření stávají čím dál tím větším oříškem. Zde pro Vás máme seznam několika největších chyb, kterých se lidé dopouštějí.obchodní dopis

  1. Jazykové chyby

Dalo by se skoro říci, že se gramatické chyby v dnešní době dají pochopit. Každý den komunikujeme a čteme sdělení na sociálních sítích, které, ve velké části případů, zadupávají gramatická pravidla do země. Dá se tedy pochopit, že si často nejsme při psaní souvislého textu něčím jistí, na druhou stranu se ale nedá pochopit, že se s takovými chybami mnozí smíří. Není přece nic jednoduššího než si otevřít online verzi jazykové příručky!

  1. Adresa

To, že se správné psaní adresy na mnoha školách zanedbává nám sice nenastavuje zrovna výhodnou startovní pozici, na druhou stranu nás to opět ani trochu neomlouvá. Na psaní adres existují normy, které jsou velmi snadno dohledatelné, a tak už ani v takové zdánlivě nedůležité záležitosti jako jsou dvě mezery mezi městem a PSČ, neuděláte chybu.

  1. Oslovení

Oslovení je oříšek, protože ačkoliv existují opět standardizované normy, jeho různé normy se buď odsuzují, nebo vynášejí do nebes. V některých školách a firmách se lidé učí používat pouze oslovení „Vážený pane…,“ „Vážení dodavatelé…“ a naopak pozdrav „Dobrý den“ je považován za něco krajně neslušného familiárního a drzého. V jiné škole, či společnosti zas pro změnu narazíte na názor, že oslovovat někoho slovy „vážený“ je podlézavý přežitek z minulosti a dnes by se mělo používat čistě jen pozdravení „dobrý den“.obchodní email
Tady Vás necháme trochu na holičkách, jelikož si o této problematice musí každý udělat obrázek sám a také sám odhadnout jaké oslovení je vhodnější v jaké situaci. I zde Vám ale přihodíme chybu, která se často v oslovení dělá a to „Dobrý den pane…“. Zde je třeba si zapamatovat, že mezi pozdravem a oslovením je vždy nutná čárka!
Teď když už znáte některé nejčastější chyby, jistě pro Vás nebude těžké se jim jednou pro vždy vyhnout!