Revoluce ve světě obchodování?

V posledních letech se začínají objevovat v oblasti obchodu a bankovnictví různé moderní novátorské přístupy k získávání peněz. Jejich podstata je založena na přístupu k procesu vydělávání a nabízí různé možnosti, jak změnit svůj život a dostat se blíže k některým businessovým modlám, které mají na svých účtech miliony, a to jen proto, že se umí pěkně usmívat.

graf na tabletu

Dříve, než se necháme strhnout pomyslnou vlnou slávy a bohatství, které k nám přijde až nevídanou rychlostí, je potřeba se zastavit, promyslet všechna fakta a získat si dostatek informací o těchto směrech. Nemyslíme jen běžně dostupné informace z různých médií, ale i vědecky podložené články nebo výpovědi odborníků, případně i osob, které mají s těmito směry a teoriemi osobní zkušenost a dívají se na ně kriticky.

Do této vlny, o které je řeč, aktuálně spadá skupina tzv. Highlifemakers, Cash-warriors nebo třeba IM academy. Všechny se zaměřují na to, aby co nejvíce rozšířili své komunity a nalákali členy běžné populace na vysoké výdělky bez práce. Přestože je tato představa jistě zajímavá, hned zpočátku nám musí být jasné, že je to až příliš snadné a podezřelé. Proč by nám někdo něco takového nabízel? Z logiky věci vyplývá, že pokud by nějaký obchodník objevil tento způsob práce, nejspíš by sis jej nechal pro sebe a nevěnoval by čas nekvalitní reklamě a neprofesionálnímu náboru nových členů, který navíc probíhá v celkem masové formě.

platební karta

Pokud se nenecháte hned zpočátku varovat touto nelogickou podstatou náboru, možná zpozorníte později, až zjistíte, že musíte zaplatit vstupní poplatek pro zapojení se do některé z výše zmíněných komunit, a to ve výši několika tisíc korun. Nejedná se o jednorázovou platbu, ale o měsíční poplatek, za to, že vůbec můžete být součástí komunity. Pobývání na pomyslném výslunní vám však nepřinese žádný užitek, získáte jen edukativní online materiály, na které však zmíněná komunita nemá žádná vlastnická práva, ani není jejich autorem, jsou pouze stažená z internetu.

Mějte se na pozoru a prověřujte jednotlivé komunity, do kterých byste měli chuť se v tomto oboru zapojit.