Edvard Munch: Moderní oko

Výstava v Londýně identifikovala nory jako umělce 20. století, moderní malíře, kteří přijali a integrovali do svého umění nová média jako kino, fotografii a design.
Edvard Munch (1863 – 1944) je popsán jako kultovní nordický malíř 19. století. Jeho nejznámější malba Výkřik (1895), která byla prodána v Sotheby´s za 73.921.284 liber v květnu 2012, zachycuje hluboce traumatickou scénu, kdy člověk křičí v agonii na pozadí červené zlověstné oblohy. Tento obraz však bohužel zatemnil bohatou práci, která vykazuje úžasnou rozmanitost.
oslo norsko
Malíř vyrostl v Christianě (nyní Oslo), a ačkoliv byl výborný ve vědách, přihlásil se k 18. Královské škole umění a designu, která se v té době zaměřovala na naturalismus a impresionismus. Měl těžké dětství poznamenané chronickými nemocemi, které často narušovaly jeho akademickou kariéru, a obrovský zármutek nad smrtí milované sestry Sophie, která se o Edvarda starala po smrti jejich matky, když mu bylo 5 let.
Jeho nestabilní psychické a fyzické stavy se v jeho dílech často zhmotnily a mnoho obrazů odráží spíše umělcovy cesty sebezkoumání.  Příkladem je jeho strašidelný autoportrét z roku 1895. Opakujícím se motivem jeho děl je tělesný úpadek. Fotografie mu umožnila studovat a zaznamenávat vlastní fyzické transformace.
Munch byl neustále zapojen do intelektuálních proudů své doby. Ve svých 20 letech se spojil s antitradicionalistickým kruhem spisovatelů a strávil tak nějaký čas s bohémy v Berlíně a Paříži. Nikdy se však s jedinou uměleckou skupinou či hnutím nespojil.
Během svého života předvedl silný zájem o optické efekty. Obrazy projevují modernost prostřednictvím použití zkreslených úhlů a zkrácených charakterů. Toto je evidentní obzvlášť v Red Virginia Creeper (1898-1900), což je pravděpodobně jeho nejavantgardnější práce. Zobrazuje muže, jehož blízkost a výraz vytvářejí hluboký pocit úzkosti a útlaku. Na obraze je zlověstná krajina tvořená červeným domem, holými stromy a bílým plotem. Obrazové prvky jsou komprimovány způsobem „Vertigo“ a ustupující pozadí zvýrazněné diagonálním směrem dráhy má za následek, že člověk útočí na diváka.
tate modern galerie
Jeho práce není omezená pouze na pochmurné, elegické obrazy. Jeho plynulý štětec a zářivé barvy vytvořily některé úžasné krajiny, jako je New Snow on the Avenue (1906), Černí a žlutí muži ve sněhu (1910-12) a Hvězdná noc (1922-24).
Během Munchových posledních dvou dekád se rozhodl žít izolovaně od světa ve společnosti svých obrazů, které často nazýval svými dětmi. I přesto ale ve svém sídle Ekely zůstal naladěn na události ve vnějším světě. Toto je evidentní v pracích jako Nezvaní hosté (1932-5) a Panika v Oslu (1917), který zaznamenává sociální nepokoje vyvolané strachem z nedostatku v Norsku během 2. Světové války.