Autopůjčovna dodávek jako partner při vyklízení nemovitostí


PůjÄovny obytných a nákladních dodávek prosperují vzhledem k velkému zájmu o tyto služby. NejÄastÄ›ji jde o stÄ›hování nebo pÅ™evážení různých pÅ™edmÄ›tů, s nimiž by byl problém umístit je do zavazadlového prostoru osobního auta. PoÄetný segment zájemců o pronájmy dodávek tvoří také vyklízení nemovitostí a nebytových prostor.

jízda po silnici

Vyklízení bytů, domů, dílen a garáží

Nákup nemovitostí se v souÄasné dobÄ› díky koronaviru rozjel do vysokých obrátek. Málokdo pÅ™edpokládal, že lidé budou brát doslova útokem byty, domy, ale i rekreaÄní chaty a komerÄní prostory. Pokles ekonomiky a náznak krize jeÅ¡tÄ› více prohloubil zájem nakupovat objekty jako investici, anebo touto formou ukládat úspory, což je více rentabilní, než úrokové sazby finanÄních produktů, a dokonce i drahé kovy.

provoz na dálnici

PÅ™i této příležitosti se pomÄ›rnÄ› Äasto stává, že lidé prodávají napÅ™. chaty i s vybavením, byty v původním stavu, dílny, garáže, zahrady zanedbané, nÄ›kdy i ve velmi Å¡patném stavu, v nÄ›kterých případech i s objekty urÄenými k demolici nebo rozsáhlé rekonstrukci.

Tehdy se může hodit pronájem vozidla z autopůjÄovny dodávek, a to vÄetnÄ› přívÄ›sného vozíku. Pokud se nechcete spolehnout přímo na specializovanou firmu, která vyklízí prostory, a chcete mít pod kontrolou, co zachovat, a co zlikvidovat a odvézt na sbÄ›rný dvůr, vsaÄte na nákladový prostor zapůjÄeného vozidla. Tato služba vás vyjde mnohem levnÄ›ji a navíc si celou proceduru zorganizujete podle vlastních možností.

Vozidla lze pronajmout na nÄ›kolik hodin, nebo na více dnů, máte k dispozici dálniÄní známku, nestaráte se o povinné ruÄení a souÄástí pronájmu je i asistenÄní služba v případÄ› nehody. Ve svém vlastním zájmu peÄlivÄ› proÄítejte smlouvu a pÅ™ebírejte dodávku jeÅ¡tÄ› s nÄ›kým, poÅ™izujte fotografie karosérie, interiéru, pneumatik s ráfky a případnÄ› dalších Äástí vozu, abyste tím pÅ™edeÅ¡li nedorozumÄ›ním pÅ™i navrácení vozidla.