Dnes se tiskne


Podíváme-li se kolem sebe, všude můžeme vidět spoustu nejrůznějších výrobků. Nabízejí se nám pochopitelně na pultech obchodů, míváme je doma i na pracovišti, slouží nám v uzavřených objektech i na veřejně přístupných místech. A bez spousty z toho, co se dnes vyrábí a co si pořizujeme, bychom se už snad ani nedokázali obejít, nakolik významnou roli to v našich životech sehrává.

Jak je každému z nás známo, nevznikají podobné výrobky samy od sebe. Než si je můžeme pořídit, musí je pro nás nÄ›kdo vyrobit. A proto je výroba nÄ›Äím, co k lidstvu zcela neodmyslitelnÄ› patří.

tiskárna a výtvory

OvÅ¡em je nasnadÄ›, že vzhledem k využívání různých materiálů, majících rozmanité vlastnosti a možnosti využití, k tomu, co pÅ™esnÄ› my uživatelé žádáme, a k dalším okolnostem není výroba jedné vÄ›ci identická s výrobou vÄ›ci jiné. Každý pÅ™edmÄ›t se zhotovuje ponÄ›kud jinak, tak, aby to bylo dosažitelné a souÄasnÄ› i co nejefektivnÄ›jší, nejdokonalejší a konkurenceschopné. A zatímco tak nÄ›které výrobky pocházejí z klasických továren, dílen nebo jiných provozoven, nÄ›které se už dnes namísto toho tisknou. Protože už ani technologie 3D tisku není neznámým pojmem, a i tato už na naÅ¡em trhu získala své místo.

tiskárna 3D

A jaká provází 3D tisk cena? Není tato nakonec nÄ›jak pÅ™emrÅ¡tÄ›ná u nÄ›Äeho, co je pro mnohé z nás vlastnÄ› stále jeÅ¡tÄ› novinkou pÅ™ipomínající science fiction? Není to nÄ›co extra pro horních deset tisíc, kteří si mohou dovolit pÅ™iplatit za nÄ›co, co nemá nikdo jiný?

Věřte mi, že tomu tak není. Jakkoliv jde o docela moderní technologii, nejde pÅ™ece v podstatÄ› o nic jiného než o natavování specifické struny termoplastu, jeho vytlaÄování tryskou a následné ukládání po vrstvách odpovídajících modelu, podle kterého se tu tiskne. Tedy nejde o nic natolik svÄ›toborného, za co by se musely utrácet miliony. A proto si už dnes může nechat kdokoliv vytisknout pomalu cokoliv.